Pajisjet e Testimit

 

Artikujt e provës

Pajisje

1

Analiza e komponentëve

Spektrometri fluoreshencës

2

Me lexim të drejtpërdrejtë Spektrometri i emisionit plazmatik i shoqëruar induktivisht

3

Spectrophotometer

4

Trajtimi i ngrohjes

Furra për trajtimin e nxehtësisë

5

fortësi

Makinë provë e ngurtësisë Rockwell

6

Makinë e provës së mikro-fortësisë

7

përçueshmëri

Makinë provë mikro-rezistence

8

Makinë e provës së përçueshmërisë dixhitale Eddy

9

Karakteristikat mekanike

Kontrolli i mikrokompjuterit Makina Elektronike Universale e Testit të Materialit

10

Inspektimi jo shkatërrues

Detektori Inteligjent Online Digital Eddy aktual

11

masë

Bilanci Analitik

12

Analiza metalografike

Mikroskopi metalurgjik

Testing Equipment1
Testing Equipment3
Testing Equipment5
Testing Equipment7
Testing Equipment9
Testing Equipment2
Testing Equipment4
Testing Equipment6
Testing Equipment8
Testing Equipment10