kompjuter

Tendencat kryesore të zhvillimit të kompjuterit janë transmetimi i shpejtë dhe i qëndrueshëm i të dhënave, përdorimi i brezit të gjerë dhe konsumi i ulët i energjisë. Në krahasim me materialet e lira, aliazh bakri beryllium ka përçueshmëri elektrike më të lartë, përçueshmëri termike, elasticitet dhe forcë, kështu që besueshmëria është më e mirë. Produktet e ndërlidhura përfshijnë burimet, kontaktorët (lidhëset), çelsin, etj.

computer1
computer2
computer3